Spoštovani uporabnik Microsoft Internet Explorerja!

Spletni brskalnik, ki ga uporabljate, ne omogoča polne funkcionalnosti spletnih portalov OZS. V izogib težavam pri delu s portalom vam predlagamo, da uporabite sodobne spletne brskalnike kot so Google Chrome, Mozilla Firefox ali Microsoft Edge.

Hvala lepa za razumevanje.

Vzorci pogodb, pravilnikov, evidenc

Na svoji območni zbornici lahko pridobite vzorce raznih pogodb, pravilnikov, evidenc in drugih dokumentov, ki jih potrebujete pri svojem poslovanju.

Seznam gradiva, ki vam je na rapolago na vaši območni obrtno-podjetniški zbornici:

 

Zakonodajno skladne pogodbe:

 • Pogodba o zaposlitvi (nedoločen in določen čas)

 • Sponzorska in donatorska pogodba

 • Pogodba za plačilo izobraževanja, šolnine zaposlenemu delavcu

 • Pogodba za plačilo šolnine družinskemu članu zaposlenega

 • Pogodba o štipendiranju

 • Pogodba o kratkotrajnem delu

 • Kolektivne pogodbe po gospodarskih panogah

 • Najemna pogodba

 • Redna in izredna odpoved pogodbe iz delovnega razmerja

 • Pogodba o sodelovanju med računovodskim servisom in samostojnim podjetnikom

 • Interni pravilniki in sklepi:

 • Pravilnik o računovodenju, ocenjevanju in nagrajevanju

 • Pravilnik o varovanju in zavarovanju osebnih podatkov

 • Pravilnik o varovanju poslovne skrivnosti

 • Pravilnik o delovnem času

 • Pravilnik o uporabi računalnikov, službenih telefonov, vozil

 • Pravilnik o letnem popisu sredstev in obveznosti do virov sredstev

 • Interni sklepi podjetnika

 • Sklep o dolžini letnega dopusta za zaposlene

 • Kriteriji za določanje letnega dopusta za zaposlene

 • Letni sklep o razporeditvi delovnega časa

  Evidence:

 • Evidenca o delavcih na DM z večjo nevarnostjo

 • Evidenca o zdravstvenih pregledih

 • Evidenca o zaposlenih delavcih

 • Evidenca o preizkusih znanja glede usposobljenosti za varno delo

 • Evidenca o izrabi delovnega časa

 • Evidenca o oblikah razreševanja delovnih sporov

  Računovodska dokumentacija:

 • Bilanca stanja

 • Izkaz poslovnega izida, denarnih tokov in gibanja kapitala

 • Tabele za pripravo izkazov in finančnih projekcij

 • Davčni obračun za d.o.o., druge pravne oblike in normirance

 • Izjava o odbitku vstopnega DDV pri dajanju v najem

 • Inventurni zapisnik in sklep o izvedbi in poteku inventure

  Dokumenti, povezani z zaposlitvijo tujcev:

 • Delovno dovoljenje za zaposlitev tujca

 • Dovoljenje za zaposlitev večinskega lastnika podjetja v Sloveniji

 • Dovoljenje za delo zastopnika podjetja

  Vzorci drugih dokumentov:

 • Vzorci potnih nalogov in za obračun kilometrine

 • Vzorec poročila službenega potovanja

 • Izjava o statusu prejemnika po avtorski ali podjemni pogodbi

 • Vloga za odlog plačila – obročno odplačevanje davkov in prispevkov

 • Vzorec opomina

 • Potrdilo o višini plače – za zavod za zaposlovanje
 • Seznam s kontaktnimi podatki pristojnih služb in inšpektoratov za določeno področje
 • Obvestilo za zavod
 • Pooblastilo Ajpes za dostop do portala Ajpes
 • Pooblastilo za dostop do eDavki
 • Tabela za vodenje ur

Objava: 02.03.2016
Povezave

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije

Pogoji poslovanja

Piškotki
Pomoč za prijavo

 

 

Obrtno podjetniška zbornica Slovenije  •  TheR 2013-2022