Spoštovani uporabnik Microsoft Internet Explorerja!

Spletni brskalnik, ki ga uporabljate, ne omogoča polne funkcionalnosti spletnih portalov OZS. V izogib težavam pri delu s portalom vam predlagamo, da uporabite sodobne spletne brskalnike kot so Google Chrome, Mozilla Firefox ali Microsoft Edge.

Hvala lepa za razumevanje.

Sofinanciranje izobraževanja članov

Skupščina Območne obrtno-podjetniške zbornice Ljubljana Šiška (OOZŠ) je na svoji 3. redni seji, dne 06.04.2016 sprejela sklep glede sofinanciranja izobraževanja članov OOZŠ.

Član

Skupščina Območne obrtno-podjetniške zbornice Ljubljana Šiška (OOZŠ) je na svoji 3. redni seji, dne 06.04.2016 sprejela naslednji sklep:

 

Članom OOZŠ se za udeležbo na strokovnih seminarjih, tečajih, sejmih, športno-rekreativnih dogodkih, poslovnih srečanjih in drugih oblikah izobraževanj oz. pridobivanj znanj, ki jih potrebujejo za opravljanje svojih obrtnih dejavnosti in so organizirane v okviru obrtno zborničnega sistema, letno sofinancira do 50 EUR. Ta refundacija navedenih stroškov pripada nosilcu dejavnosti – članu ali enemu delavcu zaposlenemu pri članu.

 

  • DDV pri zavezancih za DDV ni predmet povračila.

  • Do povračila je upravičen član, ki ima iz naslova članarine poravnane vse članske obveznosti in ni podal izstopne izjave.

  • Neizkoriščen del povračila se ne prenaša v naslednje leto.

  • Člani dobijo povrnjene stroške na podlagi izpolnjene vloge za ta povračila, ki je sestavni del tega sklepa.

  • V primeru, da je delavec zaposlen pri članu OOZŠ, dobil povrnjene stroške navedenih izobraževanj od Zavoda za izobraževanje delavcev, mu povrnitev teh stroškov s strani OOZŠ ne pripada.

  • Člani OOZŠ lahko stroške za usposabljanje s preizkusom znanja s področja varstva pri delu in varstva pred požarom, dobijo v celoti povrnjene za sebe in za svoje zaposlene delavce v skupni višini do 50 EUR letno.

  • Upravni odbor OOZŠ vsako leto odloča o višini zneska povračil teh stroškov.

  • Član lahko vloži vlogo za sofinanciranje stroškov tekočega koledarskega leta do 28. februarja naslednjega koledarskega leta.

  • Za spremembe, dopolnitve in tolmačenje oz. izvajanje tega sofinanciranja članov OOZŠ se pooblašča Upravni odbor OOZŠ.

 

Priloga: vloga za povračilo stroškov

 

Navedeno sofinanciranje velja od dneva sprejema na Skupščini OOZŠ, to je od 06.04.2016.

 


Objava: 11.04.2016 ; Zadnja sprememba: 09.10.2019
Povezave

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije

Pogoji poslovanja

Piškotki
Pomoč za prijavo

 

 

Obrtno podjetniška zbornica Slovenije  •  TheR 2013-2022