Spoštovani uporabnik Microsoft Internet Explorerja!

Spletni brskalnik, ki ga uporabljate, ne omogoča polne funkcionalnosti spletnih portalov OZS. V izogib težavam pri delu s portalom vam predlagamo, da uporabite sodobne spletne brskalnike kot so Google Chrome, Mozilla Firefox ali Microsoft Edge.

Hvala lepa za razumevanje.

Kratkoročni brezobrestni gotovinski krediti za člane OOZŠ

Vaša Območna obrtno-podjetniška zbornica je po sklepu Skupščine OOZŠ (6. redna seja, z dne 18.03.2014), sklenila z Novo Ljubljansko banko (NLB d.d.) pogodbo o subvencioniranju obrestne mere za kratkoročne gotovinske kredite.

 

Spoštovani člani,

 

Vaša Območna obrtno-podjetniška zbornica je po sklepu Skupščine OOZŠ (6. redna seja, z dne 18.03.2014, 2. redna seja, z dne 21.04.2015, 3. redna seja, z dne 6.4.2016) in sklepu Upravnega odbora OOZŠ (9. redna seja, z dne 14.12.2017), sklenila z Novo Ljubljansko banko (NLB d.d.) pogodbo o subvencioniranju obrestne mere za kratkoročne gotovinske kredite.

 

Pogoji za odobritev navedenega kredita so naslednji:

 • Ni potrebno, da ste komitent NLB d.d., za nakazilo kredita pa je potrebno odpreti račun pri NLB, kamor nakažejo kredit.
 • Kredit je v višini do max. 20.000 EUR za dobo enega leta (odplačilo).
 • Obrestna mera je 0 (subvencionirana s strani  OOZŠ in NLB d.d.).
 • Stroški odobritve kredita so minimalno 140 EUR oz. po vsakokratni veljavni tarifi NLB d.d..
 • Za NLB d.d. potrebujete:
 1. Vlogo za odobritev kredita s pisno izjavo vaše območne zbornice, da ste naš član (to izjavo dobite na vaši zbornici, če imate poravnano članarino),
 2. K vlogi mora stranka priložiti sledeče:
 •  Zaključna bilanca stanja in izkaz poslovnega izida za preteklo leto, oziroma medletna bilanca.
 •  Razkritja k bilancam (obrazec banke).
 •  Potrdilo o plačanih davkih in prispevkih (od FURS).
 •  Izjava o povezanosti oseb (obrazec banke).
 •  Izjava o lastnem premoženju – izpolnijo samo samostojni podjetniki (obrazec banke).
 •  Kratka predstavitev podjetja na samostojnem listu A4 formata (opišite dejavnost podjetja,  navedite podatke o tekočem poslovanju – stroški in prihodki, navedite kako uravnavate likvidnost poslovanja ipd.).

Opomba: za zavarovanje kredita nimate stroškov oziroma ne potrebujete porokov. Podpisali boste le menico na banki.

 

Člani OOZŠ, ki ste komitenti NLB d.d., se za izdajo pisne izjave naše zbornice o članstvu najprej obrnite na nas. Za odobritev navedenega kredita pa se obrnite na svojega poslovnega skrbnika pri NLB d.d., katerega opozorite, da gre za povezan posel z našo zbornico. V kolikor vaš skrbnik ne dela na teh kreditih se obrnite na  ga. Simono Farkaš pri NLB d.d., ki dela v poslovalnici NLB na Trgu republike 2, 1000 Ljubljana, tel: 01/476-22-49, e-mail: simona.farkas@nlb.si .  Vlogo s prilogami ji lahko pošljete kar po elektronski pošti.

 

Člani OOZŠ, ki niste komitenti NLB d.d., se prav tako za izdajo pisne izjave naše zbornice o članstvu najprej obrnite na nas. Za odobritev navedenega kredita, pa se obrnite na ga. Simona Farkaš pri NLB d.d., ki dela v poslovalnici NLB na Trgu republike 2, 1000 Ljubljana, tel: 01/476-22-49, e-mail: simona.farkas@nlb.si .  Vlogo s prilogami ji lahko pošljete kar po elektronski pošti.

 

Opomba: Vlogo s prilogami imamo tudi na OOZŠ in vam lahko pomagamo izpolniti na podlagi potrebnih podatkov, ki nam jih boste dostavili.

 

Navedene gotovinske kredite lahko člani koristijo od 5.5.2014.

 

Upamo, da vam bo ta nova aktivnost vaše območne zbornice koristila v današnjih pogojih poslovanja.

 

Sekretar OOZŠ:                                                                                       Predsednik OOZŠ:

Gregor Epih                                                                            Janez Kunaver univ. dipl. ing. strojništva


Objava: 16.03.2017 ; Zadnja sprememba: 24.02.2022
Povezave

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije

Pogoji poslovanja

Piškotki
Pomoč za prijavo

 

 

Obrtno podjetniška zbornica Slovenije  •  TheR 2013-2022