Spoštovani uporabnik Microsoft Internet Explorerja!

Spletni brskalnik, ki ga uporabljate, ne omogoča polne funkcionalnosti spletnih portalov OZS. V izogib težavam pri delu s portalom vam predlagamo, da uporabite sodobne spletne brskalnike kot so Google Chrome, Mozilla Firefox ali Microsoft Edge.

Hvala lepa za razumevanje.

Katalog informacij javnega značaja

 

1. Osnovni podatki o katalogu – Katalog informacij javnega značaja OOZ Ljubljana Šiška

Naziv organa:

Območna obrtno-podjetniška zbornica Ljubljana Šiška

Skrajšani naziv:

OOZŠ

Naslov:

Pipanova pot 30

Pošta:

1000 Ljubljana

Telefon:

+386/1 512 54 16, 041/923-517

Telefaks:

+386/1 516 12 17

E-pošta

ooz.siska@ozs.si

Predsednik OOZ:

Tomaž Luštrek

Odgovorna oseba:

Tomaž Luštrek

Datum prve objave kataloga:

21.06.2011

Datum zadnje spremembe:

05.03.2015

Katalog je dostopen na spletnem naslovu:

http://www.ooz-ljsiska.si/

Druge oblike kataloga

/

2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga

2.a Organigram in podatki o organizaciji organa

 • opis delovnega področja zbornice

 

 

 

 

 

 • seznam vseh notranjih organizacijskih enot – organigram

 

1. Zastopanje interesov članov pred organi lokalnih in regionalnih skupnosti

2. Informiranje članov

3. Opravljanje storitev za člane

4. Izvajanje javnih pooblastil

5. Opravljanje nalog za celovito delovanje obrtno zborničnega

sistema

 

 

     

 

1. ČLANI  (3 občine: MOL, Medvode, Vodice)

2. SKUPŠČINA OOZŠ

3. UPRAVNI ODBOR OOZŠ
    NADZORNI ODBOR OOZŠ

4. STROKOVNA SLUŽBA OOZŠ

5. SEKCIJE OOZŠ (Sekcija lesnih strok, Sekcija za gostinstvo in turizem, Sekcija gradbincev) 

 

2.b Kontaktni podatki uradnih oseb, pristojnih za posredovanje informacij

 • Pristojne osebe

2.c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa Državni predpisi

Predpisi EU: http://ec.europa.eu/legislation/index_sl.htm

 

2.d Seznam strateških in programsko enakih dokumentov po vsebinskih sklopih

2.g Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

Vrste postopkov, ki jih vodi organ

 • Obrtna dovoljenja in obrtni register

2.h Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja

Seznam evidenc

 

3. Opis načina dostopa do informacij javnega značaja

Opis dostopa do posameznih sklopov informacij:

 • Opis dostopa preko spleta-informacije javnega značaja, ki so predstavljene na spletnih straneh OOZ, so dostopne vsakomur, ki imajo dostop do interneta 
 • opis »fizičnega« dostopa –posamezne informacije javnega značaja ima pravico pridobiti vsakdo, tako da si jo pridobi na vpogled ali si pridobi njen prepis, fotokopijo ali njen elektronski dopis. Uradna oseba mora prosilcu omogočiti na vpogled ali prepis dokumenta ali fotokopijo na sedežu naše Območne obrtne zbornice na kateri se hrani spis in sicer najpozneje v roku 20 delovnih dni po prejemu vloge za pridobitev informacije. Zahtevo za pridobitev informacije mora posameznik podati  pisno ali ustno. Če je posameznik zahteval, da se mu da informacija na vpogled, je zbornica dolžna omogočiti vpogled tako, da ima posameznik dovolj časa, da se seznani z vsebino.

 

URADNE URE e-VEM TOČKE:  - ponedeljek in petek: 8.00 do 12.00

                                                     - sreda 8.00 do 12.00 in 13.00 do 16.00

 • Območna obrtno-podjetniška zbornica Ljubljana Šiška podatke vpisane v obrtni register v skladu z zakonom o dostopu do informacij javnega značaja tudi posreduje zainteresiranim. Podatke posredujemo v obliki datoteke (Word), nalepk ali v obliki seznama izpis na papirju. Podatki o posamezni firmi vsebujejo naziv, naslov, poštno številko in ime pošte. Ti podatki so vpisani v obrtni register ob izdaji obrtnih dovoljenj.

4. Seznam najpogosteje zahtevanih javnega značaja

Seznam desetih najpogosteje zahtevanih informacij oziroma tematskih sklopov (samodejno generiran seznam, ki ga določa povpraševanje po posamezni informaciji)

 1. Odpiranje dejavnosti in pridobitev obrtnega dovoljenja
 2. Odjava dejavnosti in prenehanje obrtnega dovoljenja
 3. Izobraževanje
 4. Sejmi
 5. Sklepanje in prenehanje pogodb o zaposlitvi
 6. Obveznosti in odgovornosti z delovnega razmerja
 7. Obračun in plačevanje dajatev po davčni zakonodaji
 8. Posredovanje podatkov o številu vpisanih subjektov v obrtni register po posameznih dejavnostih
 9. Izdelava in posredovanje seznamov članov vpisanih v obrtni register za določene ciljne skupine (po dejavnostih)

Objava: 09.12.2013 ; Zadnja sprememba: 01.03.2023
Povezave

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije

Pogoji poslovanja

Piškotki
Pomoč za prijavo

 

 

Obrtno podjetniška zbornica Slovenije  •  TheR 2013-2022